Begravelse

begravelsesforretningEn begravelse skal og bør foregå på en anstændig måde, hvorfor det blandt andet er utroligt vigtigt, at du finder en empatisk bedemand i Danmark. Hos Novaindex.com har de samlet samtlige bedemænd og begravelsesforretninger i Danmark, som kan medvirke til, at det bliver en god begravelse.

Søger du bedemænd i Nordjylland, kan du overveje en af nedenstående bedemandsforretninger:

Hejslet Begravelsesforretning og Aalborg Bedemand er to meget populære bedemænd, som har et godt omdømme i det nordjyske.

Velkommen til samtalegrupper

Vi ønsker at bidrage til den forebyggende indsats på børne/unge området ved at etablere samtalegrupper for børn/unge, der har brug for støtte i en svær situation.

Ved mødet med ligestillede jævnaldrende kan børnene/de unge dele svære følelser, f.eks. ensomhed, sorg, vrede, skyldfølelse. De oplever et fællesskab og føler sig ikke isolerede eller forkerte.

Vores rolle i grupperne er at guide børnene/unge igennem de følelser, der kan opstå i forbindelse med f.eks. et tab, alkoholmisbrug i familien eller psykiske/sociale problemer i skolen. Vores tilgang er narrativ. Gennem børnenes historier skaber vi et nyt forhold til den afdøde. Afslapningsøvelser og fantasirejser er indlagt som et fast element i forløbet.

Vi danner grupperne ud fra forskellige kriterier som, alder, modenhed, køn og behov og sikrer os på den måde, at sammensætningen af børnene/de unge er så optimal som mulig.

Vi ser tilbudet som en kombination af hjælp her og nu, og på længere sigt en forebyggende indsats i forhold til børnenes/de unges fremtid.

Samtalegrupperne er et tilbud, der kan kompensere for andre og dyrere behandlingstilbud.

Typiske signaler ved sorgreaktion

Der kan være flere signaler ved sorgreaktion, som typisk kan være:

 • Søvnforstyrrelser
 • Ændret forhold til mad
 • Muskelspændinger, hovedpine, mavepine og træthed
 • Koncentrationsproblemer i skolen
 • Konflikter med omgivelserne
 • Isolation fra kammeraterne

Kan du genkende nogle af disse signaler, er gruppen måske noget for dig?

Undervisning om at miste

gravstenNår en elev mister, påvirker det både barnets selv og klassekammeraterne. Det kan være svært for alle at fortælle, hvad de tænker, føler og er bekymrede for ved sygdom og død. Barnet selv er tynget af sorgen, og de andre børn kan være bange for, at de kan miste en mor, far eller en søskende. Klassekammeraterne og de øvrige omgivelser gør deres bedste, men ved nogle gange ikke, hvad de skal sige og er bange for at gøre tingene værre.

Undervisningen i klassen kan være med til at bryde tavsheden og give klassen, lærerne, SFO/Klub personalet nogle fælles begreber i forhold til emnet.

Undervisningen foregår klassevis og er baseret på materiale tilpasset de forskellige klassetrin:

 • Børnehaveklasse – 2. klasse
 • 3. – 5. klasse
 • 6. – 9. klasse

Vi anbefaler, at både klassens lærer og kontaktmedarbejderen fra SFO/Klub deltager. Vi kan ligeledes anbefales at hente råd og vejledning på “Det Nationale Sorgcenters hjemmeside, se her.

Samtalegrupper om alkoholmisbrug

Har du en mor eller far, der drikker, kan du måske nikke genkendende til nogle af de typiske reaktioner og tanker hos børn og unge i familier med alkoholmisbrug:

 • Hensyntagen til alle andre end dig selv
 • Hemmeligheden
 • Afsky/væmmelse
 • Tør ikke sige fra
 • Mistillid til andre og skyldfølelse ”det er nok min skyld at far/mor drikker” – så..
 • Katastrofefantasier ”hvad sker der, når jeg ikke er der”, ”hvad bliver det næste”
 • Lysten til at flygte fra kaos

Gruppen er et frirum, hvor du kan møde ligestillede jævnaldrende, som du kan dele hemmeligheden, skyldfølelsen, vreden og ensomheden med. Kan du genkende nogle af disse signaler, er gruppen måske noget for dig?

Samtalegrupper om skilsmisse

Ca. 25.000 børn oplever hvert år, at forældrene går fra hinanden. Mange af disse børn har aldrig talt med nogen om skilsmissen – ikke engang med den nærmeste familie. Disse børn lever under vilkår, som ikke er særlige gunstige for deres psykiske og sociale udvikling og indlæring.

Det giver udslag i uhensigtsmæssig adfærd og manglende sociale relationer. Børnene bliver isolerede og føler sig ensomme, hvilket gør at de ikke kan honorere omgivelsernes krav.

Tegnene på mistrivsel i samværet med andre børn, kan være:

 • Tilbageholdenhed/aggressivitet
 • Vedvarende gråd, humørsvingninger, koncentrationsbesvær
 • Uro, angst, tristhed, søvnløshed, ændrede spisevaner

Vores erfaring er, at det at være sammen med andre ligestillede giver børnene mulighed for at tale om problemerne med en voksen og endnu bedre med andre børn/unge i samme situation. Først og fremmest føler børnene sig ikke alene med deres livsvilkår. Dernæst styrkes den enkeltes identitet og selvstøtte vha. de redskaber, som de tilegner sig under forløbet.

Økonomi

Find bedemand

Det er altid rigtig hårdt at miste et nært og kært familiemedlem og ikke mindst, hvis det sker pludseligt og uventet, så man ikke når at tage ordentlig afsked. Udover at skulle bære på sorgen, så er der også det økonomiske aspekt, som ligeledes kan være en stor byrde. En almindelig begravelse kan løbe op i adskillige tusinde kroner, som du kan læse mere om herunder.

De fleste ved sikkert, at en begravelse ikke er helt billig, men det er sikkert de færreste, der er klar over, at den sagtens kan ende op i 30-40.000 kr.!

 • En af de helt store udgifter er bedemanden, som koster et sted mellem 15-20.000 kr. I dette beløb er kiste, blomster, honorar, kørsel og dødsannonce inkluderet, men som det ses, kan der være en difference på 5.000 kr. fra den dyreste til den billigste bedemand – et godt råd er derfor, at man ikke skal tage den første og bedste bedemand.
 • En anden stor udgift er prisen på gravpladsen, som for en periode af 20 år, kan ende op i knap 20.000, hvis ikke man er medlem af Folkekirken. Er man medlem, kan prisen komme helt under 3.000 kr., hvilket dog varierer fra kirke til kirke.
 • Den sidste af de større udgifter går til gravstenen, som typisk vil ligge i omegnen af 5-6.000 kr.

Alt i alt vil udgifterne til en begravelse være en tung udgift for de fleste – især hvis ikke man har nået at spare penge sammen til den. Har man ikke de mange penge stående på kontoen, tilbyder flere bedemænd finansiering af begravelsen. Har boet eller arvingen slet ingen penge, kan man også ansøge om offentlig begravelseshjælp.

Vil du vide mere omkring proceduren ved dødsfald, så kan vi anbefales Kirkeministeriets hjemmeside.